Konferencje naukowe

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

3 grudnia 2018 r. – poniedziałek
Wydział Społeczno-Techniczny
Obrady ul. Popiełuszki 4 (Morzysław)
Konin

09.15 – 10:45 – Rejestracja uczestników
11.00 – 12.40
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
SESJA PLENARNA
Moderator: prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kobyliński
Jaka moralność po „śmierci Boga”? Interpretacja dobra i zła w kontekście Auschwitz i łagrów Kołymy

prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner
Świat wartości więźniów obozów koncentracyjnych

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kowalik
Zmierzch wartości chrześcijańskich?

12.40 – 12.55 – przerwa na kawę
12.55 – 13.50
Sekcja I

 

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski

Prof. dr hab. Katerina Ostrowska – Uniwersytet Lwowski Ukraina: Wartość w psychoterapii krótkoterminowej
Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski – PWSZ Konin: Przebaczenie w psychoterapii jako element wartości społecznych
Dr hab. Lesia Sikorska – Uniwersytet Lwowski Ukraina: Indywidualne cechy odporności do stresu przyszłych specjalistów w zakresie edukacji specjalnej
Dr Krzysztof Garczewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Wartości i interesy w niemieckiej polityce zagranicznej
Dr Justana Charaśna-Blachucik – Politechnika Opolska: Korzyści pedagogiczne wynikające
z uprawiania aktywności ruchowej
Dr Kazimiera Król – PWSZ Konin: Wartości w pracy socjalnej. Współczesny pracownik socjalny urzędnik czy altruista?
Dr Tomasz Bohdan – Politechnika Opolska: Kryzys wartości w świecie współczesnego sportu
Dr Marianna Styczyńska – PWSZ Konin: Świat wartości dziecka na przykładzie przedszkolaków Publicznego Przedszkola w Warcie
Mgr Karol Łukowski – Uniwersytet Łódzki: Budowanie systemu podstawowych wartości
w działaniach pomocy i wsparcia dla lokalnych społeczności

 

 

12.55 – 13.50
Sekcja II

 

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kowalik

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kowalik – Politechnika Opolska: Zmierzch wartości chrześcijańskich?
Dr n.med. Jolanta Twardowska-Rajewska – PWSZ Konin: Konsumpcja samoograniczająca – ekologiczny minimalizm – stare-nowe wartości w świecie płynnej nowoczesności
Dr Sonia Szymańska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wartości Przedwiośnia Stefana Żeromskiego wobec dyskusji wokół Narodowego Czytania w 2018 roku
Dr Tomasz Bohdan – Politechnika Opolska: Kryzys wartości w świecie współczesnego sportu
Mgr Marcin Olejniczak – PWSZ Konin: Dynamika hierarchii wartości młodzieży wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych
Mgr Artur Cygan – PWSZ Konin: System wartości a funkcjonowanie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
Mgr inż. Małgorzata Majewska – Katolicki Uniwersytet w Lublinie: Ryzyko ujawnienia a osobiste zaangażowanie w kontekście postaw wobec nepotyzmu
Mgr Marlena Stradomska – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej: Samobójstwa jako zagrożenie wartości współczesnych w różnych grupach wiekowych.
Mgr Bartłomiej Jaworski – Uniwersytet Wrocławski: Wartości jako fundament prawnej działalności administracji publicznej

 

13.55 – 14.30 – OBIAD

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz