Home

Editors

Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski
Zastępca red. naczelnego i redaktor statystyczny: Artur Zimny
Zastępca red. naczelnego i redaktor językowy (język angielski): Karina Zawieja-Żurowska
Redaktor: Grzegorz Pawłowski  

Editorial Board

prof. zw. dr hab. Adam Jonkisz: Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
prof. zw. dr hab. Stefan Levinta: Uniwersytet Państwowy Tiraspol w Mołdawii,
prof. zw. dr hab. Władysława Łuczka: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
prof. zw. dr hab. Jerzy Ochman: Uniwersytet Jagielloński,
prof. zw. dr hab. Tomasz Szarek: Uniwersytet Gdański,
prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek: Uniwersytet Śląski,
prof. PhD. Jan Slosiar, CSc.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
prof. dr Valery Shepitko: Uniwersytet w Charkowie, Ukraina,
prof. assoc. dr Inese Kokina – Łotwa
prof. dr Mordecai Roshwald: Uniwersytet w Minnesocie w USA,
dr hab. Roman Macyra, prof. nadzw.: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw.: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. nadzw.: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Michał Pluciński, prof. nadzw.: Uniwersytet Szczeciński,
dr hab. Piotr Szczypa, prof. nadzw.: Uniwersytet Szczeciński,
dr hab. Krzysztof Wiak, prof. nadzw.: Katolicki Uniwersytet Lubelski,
dr hab. Magdalena Zioło, prof. nadzw.: Uniwersytet Szczeciński,
doc. mgr Vladimír Biloveský, PhD.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
doc. mgr Marian Palenciar CSc.: Uniwersytet w Koszycach, Słowacja,
dr Valentin Constantinov: Mołdawska Akademia Nauk,
dr Mihali Shepitko: Uniwersytet w Charkowie Ukraina,
dr Iwona Ocetkiewicz: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.