Rada Naukowa i Redakcja

Redakcja

Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski
Zastępca red. naczelnego i redaktor statystyczny: Artur Zimny
Zastępca red. naczelnego: Karina Zawieja-Żurowska
Redaktor językowy (język angielski): Jolanta Łaniecka

Rada naukowa
prof. zw. dr hab. Stefan Levinta: Uniwersytet Państwowy Tiraspol w Mołdawii,
prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek: Uniwersytet Śląski,
prof. PhD. Jan Slosiar, CSc.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
prof. dr Valery Shepitko: Uniwersytet w Charkowie, Ukraina,                                                  prof. dr. Frank Jarle Bruun: Lillehammer University College, Norwegia,
prof. dr. Hans-Jørgen Wallin Weihe: Universitetet i Stavanger, Norwegia,
prof. assoc. dr Inese Kokina: Uniwersytet Daugavpils, Łotwa,
prof. assoc. dr Valentin Constantinov: Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia,

prof. dr Mordecai Roshwald: Uniwersytet w Minnesocie w USA,

dr hab. Roman Macyra, prof. nadzw.: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Henryk Noga, prof. nadzw.: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,                         dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw.: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. nadzw.: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Michał Pluciński, prof. nadzw.: Uniwersytet Szczeciński,
dr hab. Piotr Szczypa, prof. nadzw.: Uniwersytet Szczeciński,
dr hab. Krzysztof Wiak, prof. nadzw.: Katolicki Uniwersytet Lubelski,
dr hab. Magdalena Zioło, prof. nadzw.: Uniwersytet Szczeciński,
dr hab. Zbigniew Klimiuk, prof. nadzw.: IPiSS Warszawa,
dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ndzw.: UKSW Warszawa,
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD: Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze, Słowacja,
doc. mgr Marian Palenciar CSc.: Uniwersytet w Preszowie, Słowacja,
dr psych. Doc Valerijs Dombrovskis: Uniwersytet Daugavpils, Łotwa,
dr paed. Doc. Jelen Badjanova: Uniwersytet Daugavpils, Łotwa,
dr Gediminas Sargunas: Poniewież College, Litwa,
dr Pankojini Mulia: India Institute of Technology Dhanbād, Indie,
dr Anna Nowacka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
dr Mariola Szewczyk-Jarocka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
dr Jelena Prtljaga: Uniwersytet w Belgradzie, Serbia,
dr Aleksandra Gojkov – Rajić: College Mihailo Palov Vršac, Serbia,
dr n. med. Jerzy Olas: Centrum Zdrowia Psychicznego, Turek,
dr Bartłomiej Skowroński: Uniwersytet Warszawski.

Dodaj komentarz