KSSE Tom 2 nr 1/2016

Kolejny, piąty już numer czasopisma Konińskich Studiów Społeczno-Ekonomicznych przekazujemy do Państwa rąk. Zachęcamy do zapoznania się z interesującymi artykułami młodych adeptów nauki.