The Scientific Council and the Editorial Board

The Editorial Board

Editor-in-Chief: Jakub Bartoszewski
Deputy Editor-in-Chief  and statistical editor: Artur Zimny
Deputy Editor-in-Chief: Karina Zawieja-Żurowska
Language editor (the English language): Bartosz Wolski

The Scientific Council

prof. zw. dr hab. Adam Jonkisz: Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
prof. zw. dr hab. Stefan Levinta: Uniwersytet Państwowy Tiraspol w Mołdawii,
prof. zw. dr hab. Władysława Łuczka: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
prof. zw. dr hab. Jerzy Ochman: Uniwersytet Jagielloński,
prof. zw. dr hab. Tomasz Szarek: Uniwersytet Gdański,
prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek: Uniwersytet Śląski,
prof. PhD. Jan Slosiar, CSc.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
prof. assoc. dr Inese Kokina – Łotwa,
prof. assoc. dr Valentin Constantinov: Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia,
prof. dr Valery Shepitko: Uniwersytet w Charkowie, Ukraina,

prof. dr Mordecai Roshwald: Uniwersytet w Minnesocie
w USA,

dr hab. Roman Macyra, prof. nadzw.: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Henryk Noga, prof. nadzw.: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw.: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. nadzw.: Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
dr hab. Michał Pluciński, prof. nadzw.: Uniwersytet Szczeciński,
dr hab. Piotr Szczypa, prof. nadzw.: Uniwersytet Szczeciński,
dr hab. Krzysztof Wiak, prof. nadzw.: Katolicki Uniwersytet Lubelski,
dr hab. Magdalena Zioło, prof. nadzw.: Uniwersytet Szczeciński,
dr hab. Zbigniew Klimiuk, prof. nadzw.: IPiSS Warszawa,
doc. mgr Vladimír Biloveský, PhD.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD: Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze, Słowacja,
doc. mgr Marian Palenciar CSc.: Uniwersytet w Koszycach, Słowacja,
dr Mihali Shepitko: Uniwersytet w Charkowie Ukraina,
dr Iwona Ocetkiewicz: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

 

Articles published from 2016 on are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)