Profil czasopisma

Dynamiczne przemiany pluralistycznej cywilizacji tworzą zjawisko wielokulturowości, która z kolei prowadzi do dyskusji nie tylko międzypokoleniowej, ale i wymiany myśli między różnorakimi środowiskami naukowymi. Niezwykła dyfuzja właśnie pluralistycznej cywilizacji, dokonuje się niejako w codziennym życiu jednostki, doświadczając przemian hic et nunc dążymy do ożywionej refleksji, która ma uchronić nas przed błędami już popełnionymi, a o których piszą historycy.

Fakty te skłaniają nas byśmy podjęli interdyscyplinarny dyskurs nad zastaną rzeczywistością opierając się na doświadczeniach filozofów, socjologów, historyków, etnologów, ekonomistów, psychologów, czy pedagogów. Zabieg ten może pomóc nam zrozumieć, a zarazem ustrzec się błędów minionych pokoleń, które szukając rozwoju cywilizacji przyjmowały czasem ideologiczne idee.

Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.

Przyjęcie takiej optyki oznacza, że nasze czasopismo posiada szeroką formułę. Jesteśmy otwarci na badaczy z różnych regionów Polski, Europy i świata. Zapraszamy zatem wszystkich, którzy pragną podzielić się swym doświadczeniem naukowym. Jednocześnie mamy nadzieję, iż nasz periodyk stanie się miejscem wymiany myśli oraz źródłem inspiracji dla tych, którzy pragną zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość.

Prof. dr hab. Jakub Bartoszewski
Redaktor Naczelny

Dodaj komentarz