Konferencje naukowe

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Katedra Nauk Społecznych

Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

serdecznie zaprasza do udziału w

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

ALIENACJA RODZICIELSKA – PRAKTYKA I PERSPEKTYWA

Pod honorowym patronatem Rektora ANS w Koninie

dr. hab. Artura Zimnego, prof. ANS w Koninie

która odbędzie się 26 KWIETNIA 2022 r. w formie online

Partnerzy konferencji

Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu

Narodowy Uniwersytet Lwowski

Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich

Hufiec Pracy 15 – 3 Konin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej: Alienacja rodzicielska – praktyka i perspektywa

Konferencja odbędzie się w trybie on-line 26 kwietnia 2022 r.

Konferencja ma na celu podjęcie problematyki dotyczącej alienacji rodzicielskiej oraz poszukiwania rozwiązań eskalacji tego problemu. Sytuacja związana z rozpadem związku małżeńskiego (z rożnych przyczyn) prowadzi często do aspołecznych zachowań byłych partnerów. Konflikt wpływa na dziecko, a co gorsza często byli małżonkowie, partnerzy „grają” prawami do kontaktu z dzieckiem. To niestety prowadzi do określonych konsekwencji psycho-fizycznych u dziecka i u samych rodziców. Co istotne, tematyka jest o tyle ciekawa, albowiem grupa ekspertów Rady Europy zaleca by nie stosować terminu „alienacja rodzicielska”, powołując się przy tym na raport GREVIO.

Zapraszamy zatem wszystkich badaczy, doktorantów, psychiatrów, psychologów, pedagogów, prawników, kulturoznawców, antropologów, socjologów oraz praktyków
i wszystkich pasjonatów tematu.

Uczestnicy mogą przedstawić swoje badania naukowe, podzielić się doświadczeniem praktycznym oraz dydaktycznym w formie ustnej prezentacji i/lub biorąc udział w dyskusjach panelowych.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Katerina Ostrowska, Uniwersytet we Lwowie,

prof. dr Jurii Wowk, Uniwersytet w Drohobyczu

dr hab. Krzysztof Kowalik, Prof. PO.

dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. ANS w Koninie,

dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. ANS w Koninie,

dr hab. Jan Grzesiak, prof. ANS w Koninie,

dr Kazimiera Król, prof. ANS w Koninie,

dr Marianna Styczyńska, ANS w Koninie,

dr Anna Stolarczyk-Gembiak, ANS w Koninie,

mgr inż. Krzysztof Adach, Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich,

mgr Mirosław Jonas, Hufiec Pracy w Koninie.

Komitet organizacyjny

dr hab. Krzysztof Kowalik, prof. PO,

dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. ANS w Koninie,

dr Marianna Styczyńska, ANS w Koninie,

mgr Artur Cygan, ANS w Koninie.

Udział w konferencji jest nieodpłatny

Zgłoszenia prosimy kierować na adres jakub.bartoszewski@konin.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwietnia 2022r.

Artykuł przygotowujemy w systemie APA (patrz: https://ksse.pwsz.konin.edu.pl/?page_id=185).

Termin nadsyłania artykułu: 26 kwietnia 2022 (jakub.bartoszewski@konin.edu.pl).

Publikacja artykułów w Konińskich Studiach Społeczno-Ekonomicznych.

Formularz zgłoszenia/Application form

Imię i nazwisko/ Name, Surname

………………………………………………………………….………………………………..

Adres e-mail/ Email address

…………………………………………………………………………….……………………..

Stopień, tytuł naukowy/ Academic degree

…………………………………………………………….……………………………………..

Afiliacja/Affiliation

…………………………………………………………………………………………………..

Tytuł wystąpienia/ Tittle of research paper

…………………………………………………………………………………………………..

Abstrakt/ Abstract

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

Submissions should be sent to jakub.bartoszewski@konin.edu.pl

Dodaj komentarz